Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen

Publicerad 17-04-2018 kl. 14.36
Förvaltningsnotarie Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen från 1 maj 2018.