Marketta Vuola har utnämnts till överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 02-01-2017 kl. 14.42
FM Marketta Vuola har utnämnts till överinspektör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2017.