Mia Repo har utnämnts till evenemangskoordinator för viss tid vid Jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 19-11-2020 kl. 15.54
FM Mia Repo har utnämnts till evenemangskoordinator för viss tid vid Jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2021