Milja Keskinen har utnämnts till överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 13-02-2017 kl. 9.52
AFM Milja Keskinen har utnämnts till överinspektör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 13.2.2017.