Noora Herranen har utnämnts till regeringssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 16-07-2020 kl. 8.38
JM Noora Herranen har utnämnts till regeringssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020