Nora Musto har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 14-12-2018 kl. 12.46


Tradenom Nora Musto har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2019.