Päivi Laajala till tjänsten som avdelningschef 1.9.2015

Publicerad 16-04-2015 kl. 17.08

Magistern i administrativa vetenskaper, socionomen Päivi Laajala utnämndes den 16 april 2015 till tjänsten som avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning för fem års tid från och med den 1 september 2015.