Pirjo Auranen har utnämnts till kontorsassistent vid Finansierings- och utvecklingscentralen

Publicerad 23-10-2020 kl. 9.34
Hum.kand. Pirjo Auranen har utnämnts till kontorsassistent vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) från 1.11.2020.