Pirjo Kuusela har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 15-09-2017 kl. 13.58

AFM, agron. Pirjo Kuusela har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.