Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen

Publicerad 08-05-2017 kl. 15.43
EM Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 5 juni 2017.