Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 06-02-2018 kl. 14.49

AFM, agron. Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 27.2.2018.