Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-05-2019 kl. 9.14

AFM, agron. Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.6.2019.