Saara Lilja-Rothsten har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 15-09-2017 kl. 15.01

AFD Saara Lilja-Rothsten har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.