Salme Liuska har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 27-08-2019 kl. 11.38

FM Salme Liuska har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet från 9.9.2019.