Tarja Ekola har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 18-06-2018 kl. 13.22

Agrol. Tarja Ekola har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 25.6.2018.