Tarja Taipale har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 15-09-2017 kl. 14.03

AFM Tarja Taipale har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.