Tiina Kujala har utnämnts till redovisningssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 22-03-2017 kl. 13.59
Traden. Tiina Kujala har utnämnts till redovisningssekreterare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 3.4.2017.