Titta Berlin har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-01-2020 kl. 15.10
AFM Titta Berlin har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2020.