Tuire Jansson-Patiño har utnämnts till ledningens sekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 20-03-2017 kl. 10.57
PM Tuire Jansson-Patiño har utnämnts till ledningens sekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet från 20.3.2017.