Tuula Seurujärvi har utnämnts till överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 09-11-2020 kl. 15.52
AVM Tuula Seurujärvi har utnämnts till överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2020.