Tuuli Orasmaa har utnämnts till specialsakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 15-03-2019 kl. 14.26
Master of Science in Agricultural Development Tuuli Orasmaa har utnämnts till specialsakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 18.3.2019.