Utnämning vid jord- och skogsbruksministeriet: Elias Hurmekoski till specialsakkunig

Publicerad 24-08-2018 kl. 14.15

AFD Elias Hurmekoski har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2018.