Utnämningar vid Skatteförvaltningen

Publicerad 25-01-2018 kl. 14.45

EM Anne-Mari Pietilä har utnämts till överinspektör Företagsbeskattningens Styrning- och utvecklingsenhet från 1.2.2018.

FM Kristiina Ådahl har utnämnts till språkvårdare vid Skatteförvaltningen kommunikationsenheten visstidsanställning, tidsbegränsad till 5.2.2018 - 31.12.2018.