Utnämningar vid Skatteförvaltningen

Publicerad 20-06-2018 kl. 9.01

Suvi Jääskeläinen, Mirja Kotiranta, Jonne Leivo och Jenni Raninen har utnämnts till kundrådgivare för viss tid (11.6.2018-28.2.2019) vid Skatteförvaltningen.

PM Sulevi Rauhala har utnämnts till skatteöverombudsman vid Skatteförvaltningen från 1.8.2018.