Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 02-03-2018 kl. 12.07

VMD Eveliina Palonen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.3.2018.

Tradenom (HYH) Sanna Tykkyläinen har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.3.2018.