Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 26-04-2018 kl. 14.49


JM Sanna Koljonen har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.5.2018.

TkD Mari-Anne Laakso har utnämnts till expert på geodata vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.5.2018.