Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-12-2018 kl. 7.28

Agronomie- och forstkandidat Joel Jurkola har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2019.

AFM Joel Karlsson har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 7.1.2019.