Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-12-2018 kl. 13.25

AFM Hanna-Lotta Heikkonen har utnämnts till specialsakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2019.

AFM Teemu Seppä har utnämnts till råd för internationella ärenden vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2019.

AFM Satu Rantala har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2019.