Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 15-07-2019 kl. 9.24

AFM Jaana Kaipainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2019.

AVM Mirja Rajala har utnämnts till planeringschef vid jord- och skogsbruksministeriet från 12.8.2019.

Diplomingenjören Elina Warsta har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 15.8.2019.