Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 26-07-2019 kl. 9.14


JM Teemu Nikula har utnämnts till äldre regeringssekreterare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2019.

AVM Karoliina Vieler-Porter har utnämnts till personalsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet från 9.9.2019.