Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 30-09-2019 kl. 10.40

SVM Teemu Leppänen har utnämnts till kommunikationsexpert för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2019.

Master of Science in Environmental Management and Policy Kirsi Mäkinen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.11.2019.