Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 30-12-2019 kl. 13.28

JK, VH Terhi Sunnari har utnämnts till regeringsrådet vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2020.


AFM Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2020.

JM Markus Lounela har utnämnts till lagstiftningsråd vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2020.