Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 17-06-2020 kl. 13.51

SVM Meri Kiikkala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.7.2020.

AFM Auli Sihvola har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.7.2020.

Diplomingenjören Maarit Hellstedt har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 17.8.2020.