Vesa Kahilampi har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 29-11-2018 kl. 14.26
PM Vesa Kahilampi har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.12.2018.