Utnämningar - nyheter

1
2
3
4
Nästa Sista
Publicerad
Kari Saulamo har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Kari Saulamo har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.

13.7.2018
Antti Unnaslahti har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Antti Unnaslahti har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.

6.7.2018
Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.

28.6.2018
Utnämningar vid Skatteförvaltningen

Suvi Jääskeläinen, Mirja Kotiranta, Jonne Leivo och Jenni Raninen har utnämnts till kundrådgivare för viss tid (11.6.2018-28.2.2019) vid Skatteförvaltningen. PM Sulevi Rauhala har utnämnts...

20.6.2018
Tarja Ekola har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Agrol. Tarja Ekola har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 25.6.2018.

18.6.2018
Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen

Tradenom Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen från 1.6.2018.

21.5.2018
Jaana Husu-Kallio har utnämnts till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet

VMD Jaana Husu-Kallio har utnämnts till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2019.

26.4.2018
Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

JM Sanna Koljonen har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.5.2018. TkD Mari-Anne Laakso har utnämnts till expert på geodata vid jord- och skogsbruksministe...

26.4.2018
Päivi Kari har utnämnts till informatör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

EM Päivi Kari har utnämnts till informatör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 16.4.2018.

17.4.2018
Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen

Förvaltningsnotarie Maija-Kaarina Karvonen har utnämnts till skatterevisionschef vid Skatteförvaltningen från 1 maj 2018.

17.4.2018
Immo Aakkula har utnämnts till Riksarkivets förvaltningsdirektör

VH, EK Immo Aakkula har utnämnts till Riksarkivets förvaltningsdirektör från 1.6.2018.

17.4.2018
Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen

DI Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 16 april 2018.

9.4.2018
Agronomie- och forstkandidat Joel Jurkola har utnämnts till ekonomiplanerare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Agronomie- och forstkandidat Joel Jurkola har utnämnts till ekonomiplanerare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 31.3.2018.

22.3.2018
Petra Laakso har utnämnts till processansvarig vid Skatteförvaltningen

EM Petra Laakso har utnämnts till processansvarig vid Skatteförvaltningen från 1.3.2018.

22.3.2018
Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör vid Skatteförvaltningen

Juris kandidat Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör för viss tid (1.4.2018-31.12.2022) vid Skatteförvaltningen.

7.3.2018
Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

VMD Eveliina Palonen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.3.2018. Tradenom (HYH) Sanna Tykkyläinen har utnämnts till specialsakkunig vid jord...

2.3.2018
Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM, agron. Riikka-Leena Knaapi har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 27.2.2018.

6.2.2018
Utnämningar vid Skatteförvaltningen

EM Anne-Mari Pietilä har utnämts till överinspektör Företagsbeskattningens Styrning- och utvecklingsenhet från 1.2.2018. FM Kristiina Ådahl har utnämnts till språkvårdare vid Skatteförvalt...

25.1.2018
Arja Karkola har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet

Forstmästare Arja Karkola har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 22.1.2018.

22.1.2018
Kalle Toroska har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Agrol. Kalle Toroska har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2018.

22.1.2018
1
2
3
4
Nästa Sista