Utnämningar - nyheter

1
2
3
Nästa Sista
Publicerad
Heta Ratasvuori har utnämnts till överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

AVM Heta Ratasvuori har utnämnts till överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 15.11.2017.

26.10.2017
Jyri Ollila har utnämnts till direktör för internationella frågor för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Agron. Jyri Ollila har utnämnts till direktör för internationella frågor för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.11.2017.

26.10.2017
Tuuli Raatikainen har utnämnts till ekonomiöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

AVM Tuuli Raatikainen har utnämnts till ekonomiöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.11.2017.

18.10.2017
Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen

Juris kandidat Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen från 1.1.2018.

11.10.2017
Saara Lilja-Rothsten har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFD Saara Lilja-Rothsten har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.

15.9.2017
Tarja Taipale har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Tarja Taipale har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.

15.9.2017
Pirjo Kuusela har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM, agron. Pirjo Kuusela har utnämnts till lantbruksöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2017.

15.9.2017
Maija Laurila har utnämnts till lagstiftningsråd vid jord- och skogsbruksministeriet

JM Maija Laurila har utnämnts till lagstiftningsråd vid jord- och skogsbruksministeriet från 13.9.2017.

6.9.2017
Laura Tikkanen har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet

Traden. Laura Tikkanen har utnämnts till administrativ assistent vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2017.

16.8.2017
Minna Huttunen har utnämnts till livsmedelöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

LVD Minna Huttunen har utnämnts till livsmedelöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2017.

10.8.2017
Anna Salminen har utnämnts till informatör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Anna Salminen har utnämnts till informatör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 14.8.2017.

10.8.2017
Inka Lappalainen har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Traden. Inka Lappalainen har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2017.

14.7.2017
Terhi Virtanen har utnämnts till överinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

LVM Terhi Virtanen har utnämnts till överinspektör för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 29.5.2017.

16.5.2017
Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen

EM Pirta Karlsson har utnämnts till personaldirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 5 juni 2017.

8.5.2017
Olli Aalto har utnämnts till chef för lokaltjänster vid Skatteförvaltningen

Olli Aalto har utnämnts till chef för lokaltjänster vid Skatteförvaltningen från och med den 1 maj 2017.

2.5.2017
Henriikka Ahtiainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

SVM Henriikka Ahtiainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 9.5.2017.

28.4.2017
Elina Ojala har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet

Diplomingenjören Elina Ojala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.6.2017.

28.4.2017
Tiina Kujala har utnämnts till redovisningssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

Traden. Tiina Kujala har utnämnts till redovisningssekreterare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 3.4.2017.

22.3.2017
Heidi Alatalo har utnämnts till planerare vid jord- och skogsbruksministeriet

SVM Heidi Alatalo har utnämnts till planerare för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.4.2017.

22.3.2017
Tuire Jansson-Patiño har utnämnts till ledningens sekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

PM Tuire Jansson-Patiño har utnämnts till ledningens sekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet från 20.3.2017.

20.3.2017
1
2
3
Nästa Sista