Utnämningar - nyheter

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista
Publicerad
Mia Repo har utnämnts till evenemangskoordinator för viss tid vid Jord- och skogsbruksministeriet

FM Mia Repo har utnämnts till evenemangskoordinator för viss tid vid Jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2021

19-11-2020
Joel Karlsson har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet

Agronomie- och forstmagister Joel Karlsson har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.12.2020

18-11-2020
Tuula Seurujärvi har utnämnts till överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet

AVM Tuula Seurujärvi har utnämnts till överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet från 1.10.2020.

09-11-2020
Pirjo Auranen har utnämnts till kontorsassistent vid Finansierings- och utvecklingscentralen

Hum.kand. Pirjo Auranen har utnämnts till kontorsassistent vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) från 1.11.2020.

23-10-2020
Aurora Paloheimo har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Naturvetenskaplig masterexamen, Aurora Paloheimo har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020

28-08-2020
Johanna Paljakka har utnämnts till administrativ medarbetare vid jord- och skogsbruksministeriet

Socionom Johanna Paljakka har utnämnts till administrativ medarbetare vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020.

06-08-2020
DI Olle Häggblom har utnämnts för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Diplomingenjören Olle Häggblom har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2020.

21-07-2020
Noora Herranen har utnämnts till regeringssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

JM Noora Herranen har utnämnts till regeringssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020

16-07-2020
Heidi Krüger har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Heidi Krüger har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.6.2020.

25-06-2020
Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

SVM Meri Kiikkala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.7.2020. AFM Auli Sihvola har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och ...

17-06-2020
Anna Salminen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Anna Salminen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.6.2020.

08-06-2020
Jaakko Nippala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Jaakko Nippala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 14.4.2020.

04-06-2020
Hannu Tölli har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Master of Natural Resources (agrolog, högre YH) Hannu Tölli har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2020.

14-05-2020
Sari Häkkinen har utnämnts till kommunikatör vid Riksarkivet

PM, FM Sari Häkkinen har utnämnts till kommunikatör vid Riksarkivet från och med den 1 april 2020.

09-04-2020
Tatu Liimatainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Tatu Liimatainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.3.2020.

01-04-2020
Anna-Maria Jalo har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

HSO-sekreterare Anna-Maria Jalo har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 7.1.2020.

11-02-2020
Titta Berlin har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

AFM Titta Berlin har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2020.

28-01-2020
Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

Läs mer: stat.fi

10-01-2020
Utnämningar vid jord- och skogsbruksministeriet

JK, VH Terhi Sunnari har utnämnts till regeringsrådet vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2020. AFM Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och ...

30-12-2019
Anu Tanninen har utnämts till administrativ sekreterare vid Depåbiblioteket

Tradenom Anu Tanninen har utnämts till administrativ sekreterare vid Depåbiblioteket från och med den 1 november 2019.

08-10-2019
1
2
3
4
...
6
Nästa Sista