Ålands polismyndighet lediganslår en tjänst som äldre konstapel

Publicerad 06-09-2023 kl. 7.53

Ålands polismyndighet lediganslår en tjänst som äldre konstapel.

För mer information se: (polisen.ax):

Äldre konstapel - Polisen Åland Sök senast: 2.10.2023 kl. 16.00

Ålands polismyndighet är underställd Ålands landskapsregering. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Ålands polismyndighet utför på Åland en stor del av de uppgifter som ankommer på den lokala polisen i riket.