Ålands polismyndighet söker två tillfälliga äldre konstapel

Publicerad 12-02-2020 kl. 9.16

Ålands polismyndighet lediganslår två (2) tillfälliga tjänster som äldre konstapel, för närvarande vid alarm- och brottsbekämpningsenheten. 

Sök senast: 24.02.2020

För mer information se: (polisen.ax):

Ålands polismyndighet är underställd Ålands landskapsregering. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Ålands polismyndighet utför på Åland en stor del av de uppgifter som ankommer på den lokala polisen i riket.