Användbara länkar


Icke-kommersiella länkar om arbetslivet och att söka arbete:

Kuntarekry
En tjänst som skräddarsytts för den kommunala sektorns rekryteringsbehov och utvecklats i samarbete med kommunala arbetsgivare. I tjänsten finns gott om lediga kommunala arbetsplatser överallt i Finland, elektroniska verktyg för att söka jobb, vikariat och snuttjobb, samt information om att jobba inom den kommunala sektorn.

Jobbmarknad
Med hjälp av tjänsten kan du söka och bläddra bland arbetsplatsannonser som arbetsgivarna anmält som lediga i tjänsten.

Suomi.fi
Den gemensamma adressen för den offentliga förvaltningens webbtjänster som är avsedd för medborgare. Nu är även Medborgarkontot en del av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-portalen.

Finansministeriets webbsida: Staten som arbetsgivare

Publicerad 22-08-2017 kl. 12.22, uppdaterad 21-06-2022 kl. 15.07