Användbara länkar


Icke-kommersiella länkar om arbetslivet och att söka arbete:

Kuntarekry
En tjänst som skräddarsytts för den kommunala sektorns rekryteringsbehov och utvecklats i samarbete med kommunala arbetsgivare. I tjänsten finns gott om lediga kommunala arbetsplatser överallt i Finland, elektroniska verktyg för att söka jobb, vikariat och snuttjobb, samt information om att jobba inom den kommunala sektorn.

Arbets- och näringstjänsterna
Med hjälp av tjänsten kan du söka och bläddra bland arbetsplatsannonser som arbetsgivarna anmält som lediga i arbets- och näringsbyråns tjänst Lediga jobb.

Arbets- och näringstjänsternas sammandrag ”Övriga arbetsplatssidor”

Cimo.fi
Webbtjänst som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen som erbjuder information om de program och tjänster som förvaltas av Utbildningsstyrelsen för experter som arbetar med internationalisering.

Nuorisotakuu.fi
På webbplatsen finns information om ungdomsgarantin. Man kan även kommentera webbplatsens texter. Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Suomi.fi
Den gemensamma adressen för den offentliga förvaltningens webbtjänster som är avsedd för medborgare. Nu är även Medborgarkontot en del av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi-portalen.

Regler för arbetslivet (Suomi.fi)

VisitFinland.com
Website is an integral part of Finpro, a registered association funded mostly by the Finnish Government. Finpro helps Finnish SME companies that represent a multitude of lines of industry and business. The aim is to help companies attract foreign investments to Finland, become more international in their line of work and, more recently, promote Finland as an attractive tourist destination to a world-wide audience. Visit Finland works closely with ministries, travel businesses, transport companies and Finnish regions. This cooperation involves research, product development and, above all, marketing of leisure tourism to Finland from abroad.

Aarresaari.net

Kaiku-arbetslivstjänster, Statskontoret

Statens arbetsmarknadsverk, FM

Publicerad 22-08-2017 kl. 12.22, uppdaterad 09-08-2018 kl. 10.42