Anvisningar för den sökande

Inloggning i jobbsökninstjänsten

Adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi.

Du kan också logga in i jobbsökninstjänsten via webbsidan Valtiolle.fi

Obs! Välj språk först på inloggninssida! Logga in via knappen Extern sökande

Närmare instruktioner för sökande finns i Användarhandbok för sökande (pdf).

I tjänsten du kan också upprätta en öppen ansökan.

Det finns separata anvisningar för statens interna sökande på sidan Jag arbetar redan för staten.

Ansökningarnas offentlighet

Ansökningar om en tjänst och om tidsbundna tjänsteförhållanden som skickats till myndigheterna är offentliga. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är endast sådana ärenden som fastställs separat i lagens 24 § sekretessbelagda. Om det finns sekretessbelagd information i ansökan ges den informationen inte ut till utomstående.

Den sökande kan i sin ansökan framföra en önskan om att hans eller hennes information inte offentliggörs. På begäran måste myndigheten dock ge ut informationen. Massmedierna går ofta med på den sökandes önskemål. I sista hand kan dock namnet på alla personer som sökt en tjänst offentliggöras.

Publicerad 10-06-2015 kl. 9.05, uppdaterad 29-06-2020 kl. 12.17

Sökandetjänsten

För frågor som berör statens tjänster och uppgifter i rekryteringssystemet Valtiolle.fi, kan de sökande får hjälp från Sökandetjänsten.

Sökandetjänsten betjänar kunder via e-post och telefon vardagar kl. 9-15.

Kontaktuppgifter

E-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
Telefon: 029 556 4020.