Anvisningar för den sökande

Inloggning i rekryteringstjänsten

Adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi

Gör en öppen ansökan

Obs! Välj språk först! Logga in via knappen Extern sökande.

välj språkNärmare instruktioner för sökande finns i Valtiolle.fi-tjänsten då man loggat in.

Obs. Det finns separata anvisningar för statens interna sökande på sidan Jag arbetar redan för staten >

Sökandetjänsten

För frågor som berör statens tjänster och uppgifter i rekryteringssystemet Valtiolle.fi, kan de sökande får hjälp från Sökandetjänsten.

Sökandetjänsten betjänar kunder via e-post och telefon vardagar kl. 9-15.

Sökandetjänstens kontaktuppgifter:
- e-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
- telefon: 029 556 4020

Ansökningarnas offentlighet

Ansökningar om en tjänst och om tidsbundna tjänsteförhållanden som skickats till myndigheterna är offentliga. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är endast sådana ärenden som fastställs separat i lagens 24 § sekretessbelagda. Om det finns sekretessbelagd information i ansökan ges den informationen inte ut till utomstående.

Den sökande kan i sin ansökan framföra en önskan om att hans eller hennes information inte offentliggörs. På begäran måste myndigheten dock ge ut informationen. Massmedierna går ofta med på den sökandes önskemål. I sista hand kan dock namnet på alla personer som sökt en tjänst offentliggöras.

Publicerad 10-06-2015 kl. 9.05, uppdaterad 26-11-2019 kl. 9.56