SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 22.9.2020 mellan kl 8.30-14 för underhåll

Publicerad 11-09-2020 kl. 8.11

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 22.9.2020 för att förbättra dess funktioner.

Avbrottet börjar 22.9. kl. 8.30.
Tjänsten öppnas igen 22.9. senast kl. 14.

Effekt: Jobbsökningstjänsten är ur bruk.

Du kan bläddra arbetsplatser på www.valtiolle.fi under avbrottet.

Om ansökningstiden för en ledig tjänst utlöper under avbrottet, förlängs tiden med avbrottets längd.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Tjänsten Valtiolle.fi