Anvisningar - nyheter

Publicerad
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 27.5.2020 mellan kl 8.30-14 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 27.5.2020 för att förbättra dess funktioner. Avbrottet börjar 27.5. kl. 8.30 Tjänsten öppnas igen 27.5. senast kl. 14 Effekt: Jobbsöknings...

12-05-2020
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 10.3.2020 kl 8.30-14 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 10.3.2020 för att förbättra dess funktioner. Avbrottet börjar 10.3. kl. 8.30 Tjänsten öppnas igen 10.3. kl. 14 Effekt: Jobbsökningstjänsten ä...

02-03-2020
Oanvända användarnamn raderas i tjänsten

Användarnamnen till systemet Valtiolle.fi gås igenom och externa sökandes användarnamn som inte använts på ett år raderas . Ett meddelande om att användarnamnet gått ut och att det kommer att r...

19-12-2019
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 10.12.2019 kl 8.30-14 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 10.12.2019 för att förbättra dess funktioner. Avbrottet börjar 10.12. kl. 8.30 Tjänsten öppnas igen 10.12. kl. 14 Effekt: Jobbsökningstjänste...

19-11-2019
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 1.11.-3.11.2019 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är under service för att förbättra dess funktioner 1.11.2019 – 3.11.2019. Effekt: Kan orsaka korta avbrott i tjänsten (tjänsten är inte i bruk). Vi bekla...

01-11-2019
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 24.9.2019 kl 8.30-14 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 24.9.2019 för att förbättra dess funktioner. Avbrottet börjar 24.9. kl. 8.30 Tjänsten öppnas igen 24.9. kl. 14 Effekt: Jobbsökningstjänsten ä...

04-09-2019
SERVICEMEDDELANDE: Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi är ur bruk 28.5.2019 kl 8.30-14 för underhåll

Jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi uppdateras 28.5.2019 för att förbättra dess funktioner. Avbrottet börjar 28.5. kl. 8.30 Tjänsten öppnas igen 28.5. kl. 14 Effekt: Jobbsökningstjänsten ä...

10-05-2019
Ansökningstiden till den svenskspråkiga polisutbildningen pågår till den 3 juni 2019

Är du intresserad av polisarbete på fältet eller passar brottsutredarens uppgifter dig bättre? Polisutbildningen ger färdigheter för båda! Ansökningsperioden till examen polis (YH) pågår till de...

26-04-2019
Valtiolle.fi-rekryteringstjänsten ur bruk: 26.9. kl 8.30 - 27.9. kl 8.00

Störningsmeddelande Bästa kund, Valtiolle.fi-rekryteringstjänsten uppdateras den 26.-27.9.2018 och tjänsten är ur bruk. Tjänsten är i bruk igen den 27.9. kl 8:00. Vi bekla...

04-09-2018
Underhållsarbeten för Valtiolle.fi-systemet den 4-7 maj och användningsavbrott 7-8 maj

Underhållsåtgärder kommer genomföras i bakgrundssystemet för valtiolle.fi-tjänsten med start kl.19 den 4 april 2018. Underhållsåtgärderna kommer färdigställas senast kl 06 den 7 maj. Underhållså...

20-04-2018
Rekryteringssystemets sökandetjänst är öppnad

Valtiolle.fi-rekryteringssystemets sökandetjänst För frågor som berör statens tjänster och uppgifter i rekryteringssystemet Valtiolle.fi, kan de sökande från den 1.1.2018 får hjälp f...

01-01-2018
Valtiolle.fi-sidornas sökfunktion och annonsernas utseende förnyades

Valtiolle.fi-sidornas struktur och utseende har förnyats för att effektivera användningen. På framsidan visas antalet lediga arbetsplatser hos staten. Där ges också en kort och allt tydligare beskr...

09-10-2017