Vanliga frågor

Nedan kan du läsa till oss ofta ställda frågor med svar.

Varför visas inte alla landskap och kommuner i sökmenyn på valtiolle.fi?
I sökmenyerna på valtiolle.fi visas endast de sökalternativ som stämmer överens med lediga arbetsplatser.

Varför är yrkesklassificeringen inte indelad i uppgiftsområden?
Yrkesklassificeringen är densamma som den internationella ISCO-klassificeringen som används för TE-tjänster. Yrkesklassificeringen baseras på yrken och kompe-tenser i stället för den traditionella indelningen enligt branscher. Klassificeringen be-står av fem nivåer, varav de fyra första ingår i den internationella standarden och den sista nivån är TE-tjänsternas egen klassificering (innehåller finländska yrkestit-lar). Klassificeringen finns i sin helhet på TE-tjänsternas sidor, http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html.

Hur visar jag de senaste jobben?
På ingångssidan finns menyn ”Senaste jobb”. Klicka på den för att visa de senast publicerade platsannonserna

Hur visar jag de jobb som snart måste sökas?
På ingångssidan finns menyn ”Fortfarande tid att söka”. Klicka på den för att visa jobb med en ansökningstid som snart går ut.

Hur visar jag alla lediga arbetsplatser?
På ingångssidan visas automatiskt en lista över alla lediga arbetsplatser, som är in-delad i två flikar.

Hur lägger jag till fler sökvillkor?
Nedanför sökfunktionerna på ingångssidan finns länken ”Visa fler sökalternativ”. Klicka på den för att visa fler sökvillkor.

Hur skickar jag platsannonser till mig själv via e-post?
Genom att högerklicka på en platsannons kan du öppna den i ett nytt fönster. An-nonsen får då en egen URL-adress som du kan kopiera till ett e-postmeddelande el-ler länka till i sociala medier.

Varför visas webbplatsen på engelska eller svenska för mig?
Du byter visningsspråk för valtiolle.fi uppe till höger på ingångssidan. Du kan välja mellan finska, svenska och engelska. Innehållet på de svenska och engelska sidorna är tyvärr inte helt identiskt med de finska sidorna.

Varför skickas inte resultaten från platsvakten till min e-post?
Kontrollera först att du har ställt in ”Skicka resultat via e-post” som leveranssätt när du skapade platsvakten. Om du ändå inte får annonser du prenumererar på bör du informera oss om detta via responslänken (längst ner till höger på sidan).

Vem ska jag vända mig till för att få hjälp?
Vid problem eller frågor som rör en enskild rekrytering vänder du dig direkt till det rekryterande ämbetsverket. Uppgifter till kontaktpersonen för rekryteringen hittar du i platsannonsen.
Vid problem som rör valtiolle.fi-tjänsten skickar du ett meddelande till oss via re-sponslänken (längst ner till höger på sidan).

Jag har testat att ange mitt lösenord några gånger, men systemet godkänner det inte. Nu fick jag ett meddelande om att mitt användarnamn kan vara låst.
Om du har angett ditt användarnamn eller lösenord felaktigt fem gånger, låser sy-stemet ditt användarkonto i 10 minuter. Låsningen sker av datasäkerhetsskäl.
Om du är osäker på ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord till din e-post på inloggningssidan.

Är det svårt att få arbete hos staten?

Det är inte svårare att få arbete hos staten än hos någon annan arbetsgivare. Däremot är det sant, att jämfört med de andra arbetsmarknadssektorerna har statens personal en betydligt högre utbildningsbakgrund. Det beror på att en stor del av statens arbeten är specialistuppgifter, vilka kräver en högskoleutbildning. Även om det är nödvändigt att minska på personalantalet, kommer staten under de kommande åren också att anställa mycket ny personal.

Hurudan är en bra ämbetsman?

En bra tjänsteman är intresserad av samhällets fenomen och utveckling på ett brett plan. Utöver tjänstemän som är specialister inom ett visst område behöver vi mer och mer generalister som har viljan och färdigheten att följa med den övriga världens händelser. Ett analytiskt förhållningssätt, vilja att påverka, förmåga att behärska effektivt helheter - även kostnadseffektivt - framhävs. Naturligtvis betonar man också ett aktivt arbetssätt och goda kommunikationsfärdigheter. Viljan att röra sig inom förvaltningen kommer att framhävas i framtiden.

Vilka är statens uppgifter?

Uppgifterna är fördelade mellan olika förvaltningsområden och utgör ett brett spektrum av uppgifter och arbetsplatser; bl.a. försvaret och gränskontrollen, polisen och räddningsväsendet, trafik och kommunikation, rättsväsendet, forskning, ministerierna samt miljötjänsterna. Typiskt för statliga uppgifter är den samhälleliga betydelsen.

Hur tar staten hand om personalens välmående och motivation?

En kompetent personal som mår bra och är motiverad är statsförvaltningens centrala framgångsfaktor. Den statliga personalledningen har utvecklats - och utvecklas fortfarande - för att försäkra statens konkurrenskraft och arbetstagarnas välmående och motivation. Staten är positivt inställd till familjeledigheter och personalens mobilitet. Staten kommer också i framtiden att uppmuntra till personlig utveckling och utbildning.

Hur förhåller sig staten till öppna ansökningar?

I princip förhåller sig staten positivt till öppna ansökningar men öppna ansökningar kan endast utnyttjas i korta visstidstjänster. Alla långvariga tjänster bör lediganslås offentligt och då beaktas enbart de ansökningar som har skickats till ifrågavarande sökning.

Publicerad 10.11.2014 kl. 16.20, uppdaterad 9.9.2015 kl. 13.36

Hur söker man arbete hos staten?

De statliga lediga tjänsterna annonseras i statens egna elektroniska rekryteringssystem. Verksamhetsenheterna annonserar också om lediga tjänster på sina egna webbplatser, i dagstidningar och på arbets- och näringsbyråerna samt på deras webbtjänst www.te-palvelut.fi.

När du söker efter lediga platser på webbtjänsten te-tjänster ska du skriva staten som sökord. Resultatet är inte heltäckande, men brukar hjälpa vidare. I te-tjänsten kan du också aktivera en platsvakt.

Tjänsteansökan

Om du ansöker om en tjänst ska du rikta din ansökning till den aktuella tjänsten. Ansökningarna tas emot i elektronisk form via Heli-systemet. Du kan också lämna in din ansökan till registreringskontoret hos den aktuella verksamhetsenheten. Närmare information och kontaktuppgifter finns i platsannonsen. Kom alltid ihåg att ange dina egna kontaktuppgifter.

Utgående från ansökningarna kallar verksamhetsenheten en del av de sökande till en personlig intervju och möjligtvis till ett lämplighetstest. Utgående från dessa resultat fattar verksamhetsenheten sitt beslut.

Mera information angående den lediga tjänsten och rekryteringsprocessen (lön, tidtabell, prövotid etc.) kan du få av kontaktpersonen i annonsen.

Öppna ansökningar

Vid staten finns ett visst antal kortvariga anställningar, t.ex. vikariat och visstidsbundna tjänster. De är ofta det första steget för att börja arbeta inom staten. I samband med dessa urval kan öppna ansökningar utnyttjas.

Behandling av öppna ansökningar varierar däremot mycket mellan verksamhetsenheterna. En del mottar dem gärna medan en del inte kan utnyttja dem. Innan du lämnar in en ansökan är det bra att vara i kontakt med den verksamhetsenhet dit du tänker söka. Om du lämnar in en öppen ansökan bör du berätta vilken typ av tjänster som du är intresserad av och vilken bakgrund och erfarenhet du har.  Du kan lämna en öppen ansökan via den elektroniska arbetsansökningstjänsten.