Vanliga frågor

Frågor om sökfunktionen och tjänsten Valtiolle.fi

Kan jag söka efter arbetsplatser enligt ministerium/förvaltningsområde?

Då man söker arbetsplatser lönar det sig att använda sökvillkoret Uppgiftsområde, som gör det möjligt att söka efter en viss sorts uppgifter eller från ett visst verksamhetsområde, till exempel följande:

  • Polis och skyddsuppgifter
  • Finansiering, skatt, försäkring
  • Kommunikation

Uppgifter vid själva ministerierna som ämbetsverk kan du söka efter i sökrutan med namn Ämbetsverk.

Hur hittar jag enklare det ämbetsverk som jag söker?

Genom att skriva början av ämbetsverkets  namn i sökrutan Ämbetsverk kan du se de ämbetsverk som börjar på det viset och snabbare hitta det ämbetsverk som du söker efter (till exempel texten Sta ger en lista över Statens skolhem, Statistikcentralen m.m.)

Hur kan jag söka efter en viss arbetsplats med ID-nummer?

Genom att skriva ett sökord eller ID-numret i sökrutan endast med ID:s nummerserie, till exempel 35-47-2017, utan bokstäverna ID.

Hur visar jag de senaste jobben?

Du ser de arbetsplatser som publicerats senast på första sidan och på sidan Lediga arbetsplatser under knappen Senaste.

Hur visar jag de jobb som snart måste sökas?

På ingångssidan finns länken ”Fortfarande tid att söka”. Klicka på den för att visa jobb med en ansökningstid som snart går ut. Sökningar vars söktid snart går ut listas i tidsordning så att de som har kortast ansökningstid kvar listas först. Knappen ”Fortfarande tid att söka” finns också på sidan Lediga arbetsplatser.

Hur visar jag alla lediga arbetsplatser?

På första sidan kommer du åt de lediga arbetsplatserna

  • via fliken ”Lediga arbetsplatser” eller
  • via länken ”Visa alla lediga arbetsplatser”.

På sidan som öppnas kan du göra sökbegränsningar för arbetsplatserna.

Hur skickar jag platsannonser till mig själv via e-post?

Du kan dela en arbetsplatsannons via e-post eller i sociala medier med hjälp av knappen i annonsens övre kant.

Varför visas webbplatsen på engelska eller finska för mig?

Du byter visningsspråk för valtiolle.fi uppe till höger på ingångssidan. Du kan välja mellan finska, svenska och engelska. Innehållet på de svensk- och engelskspråkiga sidorna är inte helt identiskt med de finskspråkiga sidorna.

Varför får jag inta resultat från platsvakten i min e-post?

Kontrollera att du har ställt in ”Skicka resultat via e-post” som leveranssätt när du skapade platsvakten. Om du ändå inte får annonser du prenumererar på bör du informera oss om detta via responslänken (längst ner till höger på sidan).

Vem ska jag vända mig till för att få hjälp?

I alla frågor som gäller en enskild rekrytering vänder du dig direkt till det rekryterande ämbetsverket. Uppgifter till kontaktpersonen för rekryteringen hittar du i platsannonsen.
I ärenden som gäller tjänsten Valtiolle.fi och webbsidan kan du skicka ett meddelande via länken ”Respons” (längst ner på sidan).

Jag har testat att ange mitt lösenord några gånger, men systemet godkänner det inte. Nu fick jag ett meddelande: mitt användarnamn kan vara låst.

Om du har angett ditt användarnamn eller lösenord felaktigt fem gånger, låser systemet ditt användarkonto i 10 minuter. Låsningen sker av datasäkerhetsskäl.
Om du är osäker på ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord till din e-post på inloggningssidan.

Frågor om att arbeta för staten och våra svar på dem

Hur förhåller sig staten till öppna ansökningar?

I princip är attityden positiv. Behandlingen av öppna ansökningar kan dock vara ganska oorganiserad, eftersom de endast kan utnyttjas när det handlar om korta, tidsbestämda val. Innan man skickar in en öppen ansökan lönar det sig att först kontakta enheten till exempel genom att ringa och fråga om det lönar sig att skicka in en öppen ansökan, och vem den bör riktas till. Rekryteringsverktyget Valtiolle.fi hjälper också med hanteringen och utnyttjandet av öppna ansökningar. Alla långvariga tjänster bör lediganslås offentligt och då beaktas enbart de ansökningar som har skickats till ifrågavarande sökning.

Är det svårt att få arbete hos staten?

Det är inte svårare att få arbete hos staten än hos någon annan arbetsgivare. Däremot är det sant, att jämfört med de andra arbetsmarknadssektorerna har statens personal en betydligt högre utbildningsbakgrund. Det beror på att en stor del av statens arbeten är specialistuppgifter, vilka kräver en högskoleutbildning. Även om det är nödvändigt att minska på personalantalet, kommer staten under de kommande åren också att anställa mycket ny personal.

Hurudan är en bra ämbetsman?

En bra tjänsteman är intresserad av samhällets fenomen och utveckling på ett brett plan. Utöver tjänstemän som är specialister inom ett visst område behöver vi mer och mer generalister som har viljan och färdigheten att följa med den övriga världens händelser. Ett analytiskt förhållningssätt, vilja att påverka, förmåga att behärska effektivt helheter – även kostnadseffektivt – framhävs. Naturligtvis betonar man också ett aktivt arbetssätt och goda kommunikationsfärdigheter. Viljan att röra sig inom förvaltningen kommer att framhävas i framtiden.

Vilka är statens uppgifter?

Uppgifterna är fördelade mellan olika förvaltningsområden och utgör ett brett spektrum av uppgifter och arbetsplatser; bl.a. försvaret och gränskontrollen, polisen och räddningsväsendet, trafik och kommunikation, rättsväsendet, forskning, ministerierna samt miljötjänsterna. Typiskt för statliga uppgifter är den samhälleliga betydelsen.

Hur tar staten hand om personalens välmående och motivation?

En kompetent personal som mår bra och är motiverad är statsförvaltningens centrala framgångsfaktor. Den statliga personalledningen har utvecklats - och utvecklas fortfarande - för att försäkra statens konkurrenskraft och arbetstagarnas välmående och motivation. Staten är positivt inställd till familjeledigheter och personalens mobilitet. Staten kommer också i framtiden att uppmuntra till personlig utveckling och utbildning.

Publicerad 10-11-2014 kl. 16.20, uppdaterad 22-06-2022 kl. 15.11

Bekanta dig också

Arbeta hos staten