Frågor och svar

Hur hittar jag lediga arbetsplatser inom mitt område enklare?

I avsnittet Lediga arbetsplatser på webbplatsen Valtiolle.fi kan du leta efter arbetsplatser inom ditt område i sökfältet Uppgiftsområde.

Hur hittar jag enklast arbetsplatserna för ämbetsverket/arbetsgivaren jag vill ha?

I avsnittet Lediga arbetsplatser på webbplatsen Valtiolle.fi kan du leta efter olika organisationers uppgifter i sökfältet Ämbetsverk.

Hur kan jag leta efter den utannonserade arbetsplatsen med ID-numret?

Skriv i avsnittet Lediga arbetsplatser på webbplatsen Valtiolle.fi endast ID-numret i sökfältet Sökord eller ID-nummer. Till exempel 35-47-2022, utan ID i början.

Hur hittar jag arbetsplatser med möjlighet att arbeta på distans?

Möjligheterna att arbeta på distans nämns ofta separat i platsannonserna på Valtiolle.fi. Tills vidare är det i tjänsten Valtiolle.fi inte möjligt att använda sökvillkoren för att begränsa platsannonserna till enbart sådana med möjlighet till distansarbete.

I avsnittet Lediga arbetsplatser på webbplatsen Valtiolle.fi kan du dock välja arbetsplatser oberoende av verksamhetsställe som sökvillkor. På så sätt kan du se arbetsplatser där man har möjlighet att arbeta på flera orter eller möjlighet till distansarbete.

Hur loggar jag in på jobbsökningstjänsten när jag söker en arbetsplats som annonseras på webbplatsen www.valtiolle.fi?

Den som söker arbetsplatser som annonseras på webbplatsen www.valtiolle.fi loggar in på jobbsökningstjänsten via Kandidat genom att använda en privat e-postadress vid inloggningen.

Mer information finns på sidan Anvisningar för den sökande.

Även de som redan arbetar hos staten loggar in via Kandidat när de söker arbetsuppgifter i en offentlig ansökan, och använder en privat e-postadress för att logga in.

Hur kan jag få ett nytt lösenord eller mitt användarnamn?

Om du är osäker på ditt lösenord, kan du beställa ett nytt till din e-post via inloggningssidan. Om du är osäker på vilken e-postadress du har registrerat dig med, kan du kontrollera det på inloggningssidan under Glömt användarnamn?

Jag har ändrat min privata e-postadress. Kan jag ändra den i jobbsökningstjänsten?

Du kan ändra den befintliga e-postadressen i ditt användarkonto i jobbsökningstjänsten. Då förblir de övriga uppgifterna i ditt konto och ansökningarna som finns där oförändrade.

Hur länge bevaras mitt användarkonto eller min ansökan i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi?

Bekanta dig med avsnittet Lagring av användarkonto och ansökningar i jobbsökningstjänsten på sidan Anvisningar för den sökande.

Ansökningstiden för arbetsuppgiften jag sökt har löpt ut. Var hittar jag platsannonsen?

När ansökningstiden har löpt ut hittar du platsannonserna i avsnittet Ansökningar i ditt användarkonto.

Kan jag använda en ansökan som jag redan har lämnat in som grund för en ny ansökan?

Om det finns ansökningar gjorda inom tolv månader i ditt användarkonto, kan du använda deras uppgifter som grund. När du börjar göra en ansökan frågar systemet om du vill använda befintliga ansökningar. Du kan välja den ansökan du vill använda från förteckningen.

Observera att ansökningar som inte skickats och lämnats i utkaststatus tas bort från jobbsökningstjänsten sju dagar efter att ansökningstiden löpt ut.

Kan jag ändra en ansökan som jag redan har skickat?

Du kan göra ändringar i en ansökan som du redan har skickat i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi. Redigeringen görs via pennikonen på ansökningsraden. Det är möjligt att redigera en ansökan i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi ända fram till den sista ansökningstiden för arbetsplatsen.

Varför kan jag inte gå vidare i utbildningsdelen när jag gör min ansökan?

Kontrollera att du har sparat uppgifterna om den allmänbildande utbildningen i din ansökan (till exempel studentexamen).

Observera också att det i ansökan ska anges vilken av examina, som du sparat, som är den högsta utbildningen.

Kan en öppen ansökan göras till staten?

Utöver fasta tjänster har staten även tidsbegränsade anställningsförhållanden, såsom vikariat. De är ofta det första sättet man börjar arbeta hos staten. Vid val för tidsbegränsade uppgifter på kortare tid än två år kan ämbetsverken använda de öppna ansökningarna som finns i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi.

Du kan göra en öppen ansökan i jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi. Berätta i den öppna ansökan hurdana uppgifter du är intresserad av, samt ditt kunnande och din arbetserfarenhet. Du kan också välja ämbetsverket och/eller förvaltningsområdet inom vilket du vill arbeta.

Vad betyder ansökningars offentlighet?

Bekanta dig med avsnittet Ansökningars offentlighet på sidan Arbeta hos staten.

Var får jag hjälp med tekniska frågor om jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi?

Bekanta dig först med sidan Anvisningar för den sökande, där du kan hitta närmare anvisningar för jobbsökningstjänsten och kontaktuppgifter till sökandetjänsten.

Vem kontaktar jag angående individuell rekrytering?

I alla frågor om en viss arbetsplats eller framskridandet av en rekrytering ska du kontakta det ämbetsverk som rekryterar. Uppgifter om kontaktpersonen för rekryteringen finns i platsannonsen. När ansökningstiden har löpt ut hittar du platsannonserna i avsnittet Ansökningar i ditt användarkonto.

Handlingar som gäller rekrytering förvaras i ärendehanteringssystem i den ämbetsverk som rekryterar. En begäran om handlinglar kan lämnas med arbetsplatsens ID-numret till detta ämbetsverkets registratorskontoret.

Publicerad 10-11-2014 kl. 16.20, uppdaterad 02-12-2022 kl. 9.43