Jag arbetar redan för staten

Den direkta adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi/.

Du når jobbsökningstjänsten också via länken Sök jobb på Valtiolle.fi-framsidan.

Inloggningen när du söker arbetsuppgifter inom staten

När du ansöker om uppgifter inom staten, logg in i tjänsten med knappen Inter kandidat. Intern sökande måste använda e-postadressen i sitt ämbetsverk för att logga in.

Närmare instruktioner för interna sökande finns i jobbsökningstjänsten.

Inloggningen när du söker arbetsplatser i en offentlig ansökan

När du ansöker om arbetsplatser som annonseras på webbplatsen www.valtiolle.fi, logg in i jobbsökningstjänsten med knappen Kandidat. Du måste använda din privat e-postadress för att logga in i jobbsökningstjänsten.

Intern rörlighet och arbetsrotation

Om du redan arbetar för staten har du möjlighet att ansöka om uppgifter inom staten. Till statens interna rörlighet hör bland annat tidsbegränsade uppgifter inom det egna ämbetsverket eller ett annat ämbetsverk. Även placering av tjänster som baserar sig på anmälningsförfarande och flytt inom det egna ämbetsverket hör till intern rörlighet. Alla tjänstemän kan registrera sig i tjänsten som intern sökande.

Som anställd av staten kan du också ansöka om arbetsrotation. Målet med arbetsrotationen är att utveckla individens kunnande och genom det även arbetsgivarens nytta. Arbetsrotation stöder fördelningen av resurser och kompetenser samt nätverksskapande.

Publicerad 05-01-2018 kl. 11.08, uppdaterad 17-08-2022 kl. 8.49

Bekanta dig också

Frågor och svar

Arbeta hos staten

Kontaktuppgifter

I samband med frågor om enskild rekrytering ska du vända dig till den rekryterande verksamhetsenheten.

Frågor som berör intern rörlighet och arbetsrotation: valtionhallinto(at)vm.fi