Jag arbetar redan för staten

Den direkta adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi/.

Du når tjänsten också via länken Sök jobb på Valtiolle.fi-framsidan.

En statstjänstemannasökande loggar in i systemet med knappen Rekryterare/Intern sökande.

Närmare instruktioner för interna sökande finns i tjänsten då man loggat in.

Läs mer om rekrytering, ansökningars offentlighet osv. på sidan Arbeta hos staten.

Bekanta dig också: Frågor och svar.

Intern rörlighet och arbetsrotation

Om du redan arbetar för staten har du möjlighet att ansöka om uppgifter inom staten. Till statens interna rörlighet hör bland annat tidsbegränsade uppgifter inom det egna ämbetsverket eller ett annat ämbetsverk. Även placering av tjänster som baserar sig på anmälningsförfarande och flytt inom det egna ämbetsverket hör till intern rörlighet. Alla tjänstemän kan registrera sig i tjänsten som intern sökande.

Som anställd av staten kan du också ansöka om arbetsrotation. Målet med arbetsrotationen är att utveckla individens kunnande och genom det även arbetsgivarens nytta. Arbetsrotation stöder fördelningen av resurser och kompetenser samt nätverksskapande.

Publicerad 05-01-2018 kl. 11.08, uppdaterad 16-09-2020 kl. 6.54

Kontaktuppgifter

För frågor som berör Valtiolle.fi-tjänsten, kan de sökande får hjälp från sökandetjänsten vardagar kl. 9-15.

E-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi

Telefon: 029 556 4020.

Frågor som berör
intern rörlighet och arbetsrotation

E-post: valtionhallinto(at)vm.fi