Jag arbetar redan för staten

Inloggning som sökande för intern rörlighet och  arbetsrotation

Man når tjänsten via länken Sök jobb på framsidan av webbsidan valtiolle.fi. En statstjänstemannasökande loggar in i systemet med knappen Rekryterare/Intern sökande.

Den direkta adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi/ 

Närmare instruktioner för interna sökande finns i tjänsten då man loggat in.

Intern rörlighet och arbetsrotation

Om du redan arbetar för staten har du möjlighet att ansöka om uppgifter inom staten. Till statens interna rörlighet hör bland annat tidsbegränsade uppgifter inom det egna ämbetsverket eller ett annat ämbetsverk. Även placering av tjänster som baserar sig på anmälningsförfarande och flytt inom det egna ämbetsverket hör till intern rörlighet. Alla tjänstemän kan registrera sig i tjänsten som intern sökande.

Som anställd av staten kan du också ansöka om arbetsrotation. Målet med arbetsrotationen är att utveckla individens kunnande och genom det även arbetsgivarens nytta. Arbetsrotation stöder fördelningen av resurser och kompetenser samt nätverksskapande.

Ansökningarnas offentlighet

Ansökningar om en tjänst och om tidsbundna tjänsteförhållanden som skickats till myndigheterna är offentliga. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är endast sådana ärenden som fastställs separat i lagens 24 § sekretessbelagda. Om det finns sekretessbelagd information i ansökan ges den informationen inte ut till utomstående.

Den sökande kan i sin ansökan framföra en önskan om att hans eller hennes information inte offentliggörs. På begäran måste myndigheten dock ge ut informationen. Massmedierna går ofta med på den sökandes önskemål. I sista hand kan dock namnet på alla personer som sökt en tjänst offentliggöras.

Publicerad 05-01-2018 kl. 11.08, uppdaterad 10-07-2020 kl. 12.34

Kontaktuppgifter

Frågor som berör
intern rörlighet och arbetsrotation:

valtionhallinto(at)vm.fi

För frågor som berör Valtiolle.fi-tjänsten, kan de sökande får hjälp från sökandetjänsten vardagar
kl. 9-15.

E-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi

Telefon: 029 556 4020.