Jag arbetar redan för staten

Intern rörlighet

Om du redan arbetar för staten har du möjlighet att ansöka om uppgifter inom staten. Till statens interna rörlighet hör bland annat tidsbegränsade uppgifter inom det egna ämbetsverket eller ett annat ämbetsverk. Även placering av tjänster som baserar sig på anmälningsförfarande och flytt inom det egna ämbetsverket hör till intern rörlighet. Alla tjänstemän kan registrera sig i tjänsten som intern sökande.

Läs mer om intern rörlighet på Statskontorets sidor > 

Arbetsrotation

Som anställd av staten kan du också ansöka om arbetsrotation. Målet med arbetsrotationen är att utveckla individens kunnande och genom det även arbetsgivarens nytta. Arbetsrotation stöder fördelningen av resurser och kompetenser samt nätverksskapande.

Bekanta dig närmare med arbetsrotation på Statskontorets sidor > 

Tjänstearrangemang i anslutning till omplacering

En person som har en fast anställning vid staten har rätt att få tjänstearrangemansrättigheter som stöd för eventuell omplacering om hans eller hennes tjänsteförhållande är hotat på grund av förändringar inom ämbetsverket och skulle kunna leda till uppsägning. Arbetsgivaren slår fast vilka personen som berörs av förändringen.

Mer information om tjänstearrangemang på Statskontorets sidor > 

Inloggning som sökande för intern rörlighet, arbetsrotation och tjänstearrangemang

Man når tjänsten via länken Inskrivning som arbetssökandepå framsidan av webbsidan valtiolle.fi. En statstjänstemannasökande loggar in i systemet med knappen Rekryterare/Intern sökande.

Den direkta adressen till inloggningen är https://haku.valtiolle.fi/ 

Närmare instruktioner för interna sökande och sökande för tjänstearrangeman finns i Valtiolle.fi-tjänsten då man loggat in.

Sökandetjänsten

För frågor som berör statens tjänster och uppgifter i rekryteringssystemet Valtiolle.fi, kan de sökande får hjälp från Sökandetjänsten.

Sökandetjänsten betjänar kunder via e-post och telefon vardagar kl. 9-15.

Sökandetjänstens kontaktuppgifter:
- e-post: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
- telefon: 029 556 4020

Ansökningarnas offentlighet

Ansökningar om en tjänst och om tidsbundna tjänsteförhållanden som skickats till myndigheterna är offentliga. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är endast sådana ärenden som fastställs separat i lagens 24 § sekretessbelagda. Om det finns sekretessbelagd information i ansökan ges den informationen inte ut till utomstående.

Den sökande kan i sin ansökan framföra en önskan om att hans eller hennes information inte offentliggörs. På begäran måste myndigheten dock ge ut informationen. Massmedierna går ofta med på den sökandes önskemål. I sista hand kan dock namnet på alla personer som sökt en tjänst offentliggöras.

Publicerad 05-01-2018 kl. 11.08, uppdaterad 08-02-2018 kl. 10.10