Kompetent personal

Statsförvaltningens centrala framgångsfaktor är en kompetent och motiverad personal. Statligt anställda uppmuntras att utvecklas kontinuerligt bland annat genom stöd för utbildning och utveckling av yrkeskompetensen.

Under de olika skedena av karriären tryggas kompetens baserat på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och utvecklingsbehoven diskuteras med den anställda vid resultat- och utvecklingssamtalet.

Utbildning

Arbetsgivarens egen eller anskaffade personalutbildning anordnas i huvudsak på arbetstid. Personalen kan också få stöd för utbildning på eget initiativ med beaktande av verksamhetsenhetens kompetensbehov. För studier kan man också bli beviljad betald eller obetald tjänstledighet eller komma överens om arbetstidsarrangemang.

Till vissa statliga yrken utexamineras man från eller får fortbildning av statens egna utbildningsenheter. Dessa är Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet, Gräns- och sjöbevakningsskolan, Försvarshögskolan, Markstridsskolan, Tullskolan och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral. En del statliga arbetsgivare kan också ha särskilda utbildnings- och praktikprogram som är riktade till t.ex. nyutexaminerade.

Utvecklingen och fördelningen av resurser och kompetens stöds också genom personalrotation.

Ledarskap i en nyckelroll

Med bra personalledning skapar vi förutsättningar för goda resultat, effektivitet och serviceförmåga vid de statliga verksamhetsenheterna. Vi satsar på att utveckla chefsarbetet.

Som arbetsgivare strävar staten efter att se till att ledningsuppgifterna i statsförvaltningen är intressanta och att det finns kompetenta sökande till dem både inom och utanför förvaltningen.

Arbetslivets kvalitet

Förändrade arbetsmiljöer och teknologisk utveckling skapar nya arbetssätt och arbetsplatser även inom statsförvaltningen.

Inom staten strävar man efter att främja balansen mellan arbete och det övriga livet bland annat genom att utöka möjligheterna till distansarbete och flexibla arbetstider. Arbetshälsan stöds och arbetssäkerheten tryggas genom att tillsammans utveckla arbetsmiljön och en fungerande arbetsgemenskap.

För vår personal är det viktigt att kunna påverka det omgivande samhället och sitt eget arbete. I en arbetstrivselenkät bland statligt anställda lyfts uppskattningen för varierande, intressanta och självständiga arbetsuppgifter fram. Utvecklingsmöjligheter och en stabil arbetsplats värdesätts också.

Nyckeltal för statens personal 2019

Personal mängden 75 350.

Avtal kvinnor 49,4 %
I tjänsteförhållande 90,3 %
Fast anställda 83,5 %
Deltidsanställda 5,0 %.

Genomsnittliga lön (med resultatpremierna)  4124 €/mån.

Publicerad 12-11-2014 kl. 12.53, uppdaterad 17-07-2020 kl. 7.02

Ytterligare information

Bekanta dig också med Arbetsrotation.