Praktikplatser hos staten

Varje år erbjuder de olika statliga arbetsgivarna ett stort antal praktikplatser för olika branschers studerande. Vi satsar på att ge handledning och att uppgifterna är lämpliga. Vi erbjuder praktikplatser året runt, men den livligaste ansökningsperioden pågår i början av året i under våren.

Den största delen av de statliga arbetsgivarnas praktikplatser finns i Valtiolle.fi-tjänsten.

Universitet och yrkeshögskolor kan också annonsera sina praktikplatser i andra jobbsökningstjänsten. Bekanta dig t.ex:

Det är också möjligt att utföra samarbete beträffande lärdomsprov. Detta kommer man överens om direkt med varje ämbetsverk.

Vi ses på mässan

De statliga organisationerna deltar också i olika evenemang och mässor. Ibland är det en enskild myndighet som är i farten, ibland statens gemensamma team.

Hitta Valtiolle.fi, kom och prata med oss om att jobba för staten!

Du kan följa oss också (på finska): FacebookLinkedIn och Twitter.

Publicerad 22-08-2017 kl. 12.08, uppdaterad 23-12-2022 kl. 13.37

Människor på mässan.

Bekanta dig också

Praktik och jobbsökning på Webbsidan Aarresaari