Samarbete med läroanstalter

Varje år erbjuder de olika statliga arbetsgivarna ett stort antal praktikplatser för olika branschers studerande. År 2019 fick ungefär 1 300 studerande en praktikplats hos staten. Vi satsar på att ge handledning och att uppgifterna är lämpliga. ”Jag fick verkligen arbeta med det som jag har studerat”, sammanfattade en studerande.

Vi erbjuder praktikplatser året runt, men den livligaste ansökningsperioden pågår i början av året i under våren. Den största delen av de statliga arbetsgivarnas praktikplatser finns i Valtiolle.fi-tjänsten.

Universitetens praktikplatser finns på webbsidan Aarresaari.net.
Universitetens karriär- och rekryteringstjänster som tillhör Aarresaari-nätverket:

 • Aalto-universitetet
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsingfors universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Lapplands universitet
 • Villmanstrands tekniska universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Tammerfors tekniska universitet
 • Tammerfors universitet
 • Åbo universitet
 • Vasa universitet
 • Åbo Akademi

Yrkeshögskolestuderande kan också utföra sin praktik hos staten. Myndigheten och läroanstalten kommer överens om samarbetet sinsemellan. För YH-studerande lönar det sig att t.ex. fråga den arbetslivsansvariga vid den egna läroanstalten om möjligheter till praktik.

Det är också möjligt att utföra samarbete beträffande lärdomsprov; detta kommer man överens om direkt med varje statliga verksamhetsenhet.

Myndigheterna erbjuder PRAO-platser för högstadieelever i mån om möjlighet. Det lönar sig att fråga myndigheterna direkt.

Vi ses på mässan!

De statliga organisationerna deltar också i olika evenemang och mässor. Ibland är det en enskild myndighet som är i farten, ibland statens gemensamma team.

Kom och prata med oss om att jobba för staten!

Publicerad 22-08-2017 kl. 12.08, uppdaterad 10-07-2020 kl. 14.28

Människor på mässan.

Ytterligare information

Webbsidan Aarresaari