Assistentpraktikant vid finansministeriet

Publicerad 15-01-2016 kl. 13.58


Jag började som SADe-teamets assistentpraktikant vid JulkICT:s digitaliseringsenhet den 10 augusti 2015. Arbetspraktiken har gått finr och arbetsmängden inom SADe-programmet har varit tämligen stor. I slutet av augusti deltog jag i de två sista SADe-kommunturnéerna i Åbo och i Vanda och fick alltså en flygande start för praktiken, liksom även en uppfattning om de saker som en assistent måste ta i beaktande då tillställningar ordnas.

I början av september fick jag möjlighet att medverka på Kommunmarknaderna den 9-10 september. Resten av hösten har sedan till stor del gått åt till att ordna SADe-programmets jubileumsseminarium. Jubileumsseminariet hölls i Musikhuset den 5 november 2015. Det var fint att få vara med om att ordna tillställningen och jag upplever att jag lärt mig mycket nytt tack vare det. Ordnande av olika möten samt beredning av mötesprotokoll har också ofta varit på agendan.

Sammantaget upplever jag att tiden vid finansministeriet gått väldigt snabbt och att jag lärt mig många nya saker och färdigheter. Till en början krävdes massor med tid och energi för att lära sig allt det nya, men lyckligtvis uppstod det så småningom rutiner i fråga om olika uppgifter. Det har varit roligt att se hur mycket man kan lära sig genom praktiskt arbete! Efter praktikperioden återvänder jag i januari 2016 till Haaga-Helia där kurserna fortsätter och bearbetningen av lärdomsprovet inleds.

Ett stort tack till det trevliga SADe-teamet för all hjälp och uppmuntring under höstens gång!

Tuuli Metsämäki