Unga och studerande - nyheter

Publicerad
Programmet Unga Jurister vid finansministeriet

Finansministeriet har inlett programmet Unga jurister, vars avsikt är att utgöra startskottet för en juristkarriär vid finansministeriet.  Läs mer: finansministeriets webbplats

12-09-2019
Ansökningstiden till den svenskspråkiga polisutbildningen pågår till den 3 juni 2019

Är du intresserad av polisarbete på fältet eller passar brottsutredarens uppgifter dig bättre? Polisutbildningen ger färdigheter för båda! Ansökningsperioden till examen polis (YH) pågår till de...

26-04-2019
Fart och fläkt – studerande intresserade av möjligheter som staten erbjuder

Det tvärvetenskapliga rekryteringsevenemanget Contact & Career sammanförde studerande och arbetsgivare i Åbo den 24 januari. Mässan har långa traditioner och Finlands mångsidigaste arbetsgi...

26-01-2018
Statens arbetsplatser intresserade studerande i Vasa

Contact Rekryteringsmässan samlade studerande som bekantade sig med arbetsgivare vid Vasa universitet den 23 januari. Det var livligt hela dagen vid montern valtiolle.fi. Många studerande ...

25-01-2018
Sök praktik eller sommarjobb inom staten

Statens organisationer erbjuder varje år en betydande mängd praktikplatser till studenter inom olika områden. Även sommararbete erbjuds i viss utsträckning. De flesta tjänsterna för praktik och somma...

02-01-2018
Assistentpraktikant vid finansministeriet

Jag började som SADe-teamets assistentpraktikant vid JulkICT:s digitaliseringsenhet den 10 augusti 2015. Arbetspraktiken har gått finr och arbetsmängden inom SADe-programmet har varit tämlig...

15-01-2016