Arbeta hos staten - nyheter

Publicerad
Jag påverkar hos staten: Informationssäkerhet nu – allt annat än tråkigt pappersarbete!

I artikelserien Jag påverkar hos staten presenteras intressanta arbetsuppgifter och personer som arbetar inom staten. De statliga arbetsgivarna kan skicka in sina artiklar till Valtiolle.fi:s redakt...

22-08-2017
Jag påverkar hos staten: Vi följer med en tjänsteman för att mäta vattenvärden

I artikelserien Jag påverkar hos staten presenteras intressanta arbetsuppgifter och personer som arbetar inom staten. De statliga arbetsgivarna kan skicka in sina artiklar till Valtiolle.fi:s red...

22-08-2017
Nya Valtiolle.fi –tjänsten öppnades den 20 april

Den nya Valtiolle.fi –tjänsten öppnades måndagen den 20 april 2015. Den gamla Valtiolle.fi –webbplatsen och Heli-rekryteringssystemet togs samtidigt ur bruk. Adressen www.valtiolle.fi förblir o...

20-04-2015
Välkommen till statsförvaltningen!

För årets praktikanter inom statsförvaltningen ordnas ett introduktionstillfälle på ti 9.6.2015. Tillfället ordnas för 15. gången i rad. Målet med dagen är att belysa hurdant det är att jobba inom...

17-04-2015