Arbetsgivare och arbetstagare

Att arbeta hos staten

Inom staten arbetar cirka 74 000 personer. Det finns över 300 verksamhetsenheter. Därför är det svårt att beskriva någon typisk tjänsteman eller tjänst. Mångfalden är inspirerande och erbjuder många möjligheter för den som arbetar hos staten.

Staten kan beskrivas som en koncern

Även om de olika enheternas eller verkens verksamhet och uppgifter avviker mycket från varandra, kan de alla erbjuda sin personal självständiga, intressanta och utmanande uppgifter. Arbetet är också ofta internationellt. Vill man beskriva de olika uppgifterna med ett ord så är ordet specialist förmodligen det lämpligaste.

Statens arbetsplatser skiljer sig från varandra på flera sätt. Det finns skillnader i tillvägagångssätt, organisationsstrukturer, ledningsstilar, typ av tjänsteförhållanden, finansiering, geografiskt läge osv.. Verksamhetsenheterna beskriver sina egna särdrag i detta avsnitt.

Ur personalens synvinkel är de tydligaste gemensamma dragen en gemensam värdegrund och etik, vissa gemensamma anställningsvillkor, lönegrunderna i stora drag och en positiv inställning till utveckling.

Förändring medför flera möjligheter

Vår koncern möter även en ny mycket viktig utmaning till följd av den kraftiga pensionsavgången inom statsförvaltningen under de kommande åren. Därför - även om totalmängden personal kommer att minska - uppkommer ett uttalat behov att anställa kunnig personal.

Staten - en bra arbetsgivare

En fungerande och effektiv statsförvaltning är en nationell framgångsfaktor!

Publicerad 12.11.2014 kl. 17.11, uppdaterad 2.2.2018 kl. 15.52

VAL kuvituskuva_työnantajaBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Läs mera >

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >