Arbetsgivare och arbetstagare

Staten betjänar medborgare, företag och organisationer på samtliga förvaltningsnivåer. Dess uppgift är också att påverka så att de nationella målen förverkligas inom EU och i andra internationella sammanhang.

Arbetsområdet är brett och varierande och inkluderar:

  • samhällets grunder, såsom rättsordningen och medborgarnas säkerhet
  • välfärdsuppgifter, såsom vetenskap, kultur och socialskydd
  • stöd för infrastruktur och näringsgrenar samt uppgifter som rör hållbar utveckling.

Staten har omkring 73 000 anställda och omkring 240 arbetsgivarverk. Därför är det svårt att beskriva någon typisk tjänsteman eller tjänst. Ett statligt arbete erbjuder många möjligheter.

Arbete hos staten

Även om statens arbetsplatser skiljer sig stort från varandra när det gäller verksamhet och uppgift erbjuder de alla sin personal självständiga, intressanta och utmanande uppgifter. Arbetet är också ofta internationellt. Vill man beskriva de olika uppgifterna med ett ord så är ordet specialist förmodligen det lämpligaste.

Statens arbetsplatser skiljer sig från varandra på flera sätt. Skillnaderna ligger i arbetssätt, organisationsstruktur, typ av tjänsteförhållande, finansiering m.m. Verksamhetsenheterna berättar om sina egna särdrag i denna del.

Gemensamma drag för personalens del torde vara en gemensam värdegrund och etik, bestämda tjänste- och arbetsvillkor, riktlinjer för lönen och utvecklingsoptimism.

Staten - en bra arbetsgivare

En fungerande och effektiv statsförvaltning är en nationell framgångsfaktor!

Publicerad 12-11-2014 kl. 17.11, uppdaterad 22-04-2020 kl. 13.53

Arbetstagarna i laboratoriumBekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? Bekanta dig med arbetsgivarna

Arbetstagarna i terrängen

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna